לשון זהב

בית הזמנות חומרי למידה מומלצים פורום צור קשר

ספרי עברית של זהבה חזן

ממוקדים לפי חוזר מפמ"ר תשע"ו

נכתבו עבור הציבור הדתי והחרדי, ובהם תכנים ומסרים חינוכיים בהתאם.

תחביר מערכת הצורות הטקסט ניתוח וניסוח חלק א מיזוג וטקסט טיעון וטקסט
תחביר

תחביר - ניתוח וניסוח

מהדורה חדשה תשע"ו
בספר הובאו כללי התחביר, מנוסחים בדייקנות ובתמציתיות, ותרגילים רבים ומגוונים לפי דרכי התשאול בבחינות הבגרות. בספר פירוט של הקשרים הלוגיים והתפקוד של כל חלק
291 עמודים
מחיר 50 שח

תוכן דוגמה
מערכת הצורות

מערכת הצורות - פועל ושם

מהדורה חדשה תשע"ו
בספר הובאו הכללים, מנוסחים בדייקנות ובתמציתיות, ותרגילים רבים ומגוונים לפי דרכי התשאול בבחינות הבגרות. לכל פרק בספר יש תרגילים בהקשר טקסטואלי.
420 עמודים (תשע"ו)
מחיר 60 שח

תוכן דוגמה
הטקסט ניתוח וניסוח חלק א

הטקסט - ניתוח וניסוח - חלק א

בספר הובאו כל מיומנויות היסוד בהבנת הנקרא מנוסחים בדייקנות.
כל מיומנות מלווה בתרגילים רבים.
הספר מקנה לתלמיד שליטה בניתוח טקסט בהבנת מבנהו ובפענוח האמצעים הרטוריים שבו.
176 עמודים
מחיר 30 שח

תוכן דוגמה
טיעון וטקסט

טיעון וטקסט

לכיתות י'
בספר תמצאו תרגילים לניתוח הטיעון ולכתיבת כל חלקיו.
כמו כן יש בו מטלות כתיבה לתלקיט קצרות טווח וארוכות טווח.
176 עמודים
מחיר 30 שח

תוכן תרגיל לדוגמה
מיזוג וטקסט

מיזוג וטקסט

לכיתות י"א, י"ב
מכין את התלמיד למטלת כתיבה ממזגת עפ"י עקרונות הסקירה האקדמית.
כמו כן תמצאו בספר תרגילי ניתוח טקסטים וחשיפת הדיאלוגיות ביניהם.
176 עמודים
מחיר 35 שח

תוכן יחידה לדוגמה