לשון זהב

בית הזמנות חומרי למידה מומלצים פורום צור קשר

תוכנית לימודים תשע"ה ואילך

הורדה

חוזר מפמ"ר תשפ"ג

מאתר משרד החינוך

להורדה

הדגשים בתכנית הלימודים בעברית: הבנה, הבעה ולשון לשנה״ל תשע״ז

להורדה

מתכונות ופתרונות


שנה שאלון פתרון
תשע"ו השפעת הסביבה השפעת הסביבה
תשע"ז ירושלים ירושלים
תשע"ח האושר האושר
תשע"ט מותגים מותגים
תש"ף שבת שבת
תשפ"א עיתונות.pdf עיתונות
תשפ"ב מוזיקה מוזיקה


מתכונת תשע"ח עצמאי

הורדה מאתר משרד החינוך

שאלון תשע"ח

תשובון (מוגן בסיסמה)

תשובון


מתכונת תשע"ז עצמאי

הורדה מאתר משרד החינוך

שאלון תשע"ז

תשובון / ז' חזן

תשובון


דוגמה לשאלון תשע"ו

דוגמה לשאלון 70% ממשרד החינוך מותאם לבתי ספר עצמאיים

הורדת השאלון
תשובון
המשך תשובון

מתכונת תשע"ה שאלון ב

מושלם ומתוקן


שאלון הורדה

תשובון הורדה

שאלוני בגרות מאתר משרד החינוך
לשאלונים נוספים - אתר משרד החינוך

שאלונים מבוקרים ופתרונות


שנה מועד עבור רמה שאלון פתרון ז' חזן פתרון משה"ח
2005 חורף כללי א אחרוני הנשרים תשובון תשובון
2006 קיץ כללי ב על צריכה, צרכנות וצורך תשובון
2009 קיץ עצמאי א מיטיבים לעוף מרחיקים לנדוד תשובון
2010 קיץ עצמאי א מאגרים במצוקה תשובון
2010 חצב ברק כללי א ירדן חרב תשובון
2010 קיץ עצמאי ב הזכות שלא לדעת תשובון
2011 קיץ עצמאי א ארץ רעשה תשובון
2011 קיץ עצמאי ב בוחרים תמיד תשובון
2012 חורף כללי א שפות בישראל תשובון
2012 קיץ כללי א מזון בריא במסורת היהודית תשובון
2012 קיץ עצמאי א ים המלח תשובון
2012 קיץ עצמאי ב מה טובו אוהליך תשובון
2013 קיץ עצמאי א שפה לא מילולית תשובון
2013 קיץ עצמאי ב מנוחת אמת ואמונה תשובון
2014 קיץ עצמאי א טוב ומטיב לאחיו תשובון
2014 קיץ עצמאי ב איש על העדה תשובון
2015 קיץ עצמאי ב האתגר שברפואה החלופית תשובון
2016 קיץ עצמאי 70% מהגרים נקבצו עליה תשובון
2017 קיץ עצמאי 70% תפילה תשובון


שאלוני בגרות ישנים ופתרונותיהם - זהבה חזן