לשון זהב

בית הזמנות חומרי למידה מומלצים פורום צור קשר

תוכנית לימודים תשע"ה ואילך

הורדה

חוזר מפמ"ר תשפ"ג

מאתר משרד החינוך

להורדה

הדגשים בתכנית הלימודים בעברית: הבנה, הבעה ולשון לשנה״ל תשע״ז

להורדה

מתכונת תש"ף עצמאי

לקבלת השאלון - נא לפנות לגב' חנה היאס


תשובון (מוגן בסיסמה)

תשובון למתכונת תש"ף - זהבה חזן

מתכונת תשע"ט עצמאי

שאלון (מוגן בסיסמה)

שאלון תשע"ט

תשובון (מוגן בסיסמה)

תשובון

מחוון

שרה חיימי - מחוון למותגים.pdf


מתכונת תשע"ח עצמאי

הורדה מאתר משרד החינוך

שאלון תשע"ח

תשובון (מוגן בסיסמה)

תשובון


מתכונת תשע"ז עצמאי

הורדה מאתר משרד החינוך

שאלון תשע"ז

תשובון / ז' חזן

תשובון


דוגמה לשאלון תשע"ו

דוגמה לשאלון 70% ממשרד החינוך מותאם לבתי ספר עצמאיים

הורדת השאלון
תשובון
המשך תשובון

מתכונת תשע"ה שאלון ב

מושלם ומתוקן


שאלון הורדה

תשובון הורדה

שאלוני בגרות מאתר משרד החינוך
לשאלונים נוספים - אתר משרד החינוך

שאלונים מבוקרים ופתרונות


שנה מועד עבור רמה שאלון פתרון ז' חזן פתרון משה"ח
2005 חורף כללי א אחרוני הנשרים תשובון תשובון
2006 קיץ כללי ב על צריכה, צרכנות וצורך תשובון
2009 קיץ עצמאי א מיטיבים לעוף מרחיקים לנדוד תשובון
2010 קיץ עצמאי א מאגרים במצוקה תשובון
2010 חצב ברק כללי א ירדן חרב תשובון
2010 קיץ עצמאי ב הזכות שלא לדעת תשובון
2011 קיץ עצמאי א ארץ רעשה תשובון
2011 קיץ עצמאי ב בוחרים תמיד תשובון
2012 חורף כללי א שפות בישראל תשובון
2012 קיץ כללי א מזון בריא במסורת היהודית תשובון
2012 קיץ עצמאי א ים המלח תשובון
2012 קיץ עצמאי ב מה טובו אוהליך תשובון
2013 קיץ עצמאי א שפה לא מילולית תשובון
2013 קיץ עצמאי ב מנוחת אמת ואמונה תשובון
2014 קיץ עצמאי א טוב ומטיב לאחיו תשובון
2014 קיץ עצמאי ב איש על העדה תשובון
2015 קיץ עצמאי ב האתגר שברפואה החלופית תשובון
2016 קיץ עצמאי 70% מהגרים נקבצו עליה תשובון
2017 קיץ עצמאי 70% תפילה תשובון


שאלוני בגרות ישנים ופתרונותיהם - זהבה חזן